Juli 31, 2021

PP. TANGGIR TUBAN

Raudlatut Thalibin

mbah mushlic

2 min read

     Thoriqoh menurut bahasa adalah jalan, Keadaan, Aliran atau garis pada sesuatu. Sedang Menurut istilah ahli tashowuf, Thoriqoh ialah Jalan...